Zoover Partner Programma

Het Zoover Partner Programma ondersteunt u als accommodatie bij het genereren en beheren van Reviews.

Lees snel verder voor meer informatie over wat u kunt verwachten en hoe u kunt deelnemen. Voor persoonlijk contact vult u het formulier in via onderstaande button.


Bekijk de video

Zoover Partnerprogramma Vimeo

Voordelen van het Zoover Partner Programma

Meer reviews = Meer vertrouwen van uw doelgroep

Meer reviews = Een hogere waardering van uw accommodatie

Meer reviews = Meer bezoekers naar uw Zoover pagina en uw eigen website

Meer reviews = Meer (directe) boekingen

Wat kunt u verwachten van het Zoover Partner Programma?

- U ontvangt een Zoover Review Box

- U ontvangt promotiemateriaal van Zoover ter ondersteuning van het genereren van reviews

- Een gratis proefabonnement van een maand op het Reputize Review Systeem t.w.v. 99 euro per maand

- U krijgt begeleiding en ondersteuning omtrent ‘Hoe om te gaan met reviews’


Het effect van het verzamelen van Zoover reviews via Reputize

- Gemiddeld worden er 800% meer reviews (!) gegenereerd

- Boost op uw (directe) boekingen en een positief effect op SEO

- U komt hoger op de ranking te staan bij touroperators

- Meer recente reviews levert een positieve bijdrage op uw ranking op Zoover

Wat kunt u allemaal met het review systeem?

- Genereren van reviews via tablet vanaf uw locatie (uniek!)

- Genereren van reviews via uw wifi kanaal

- Genereren van reviews via mailings gekoppeld aan uw pms systeem

- Mogelijkheid tot aanmaken eigen digitale enquête om nog meer over uw eigen bedrijf te weten te komen en daarnaar te kunnen handelen

- Positieve impact op de kans op het winnen van een Zoover Award


Leuke weetjes over het gebruik van reviews

- Op Zoover wordt over het algemeen naar het gemiddeld behaalde cijfer van de accommodatie gekeken

- Gemiddeld worden er zo’n 20 reviews per accommodatie gelezen om een goed beeld te kunnen vormen

- Vanaf 50 reviews wordt het gemiddelde cijfer als betrouwbaar gezien

- Reviews worden gescand op relevantie en hoe recent deze zijn

- Eén negatieve (individuele) review wordt met een korrel zout genomen

- Een algemene score van boven de 8 stelt gerust, bij een 7 worden de reviews grondig gelezen en onder de 7 valt af.

Enthousiast? Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!

Hoe kan ik deelnemen en wat zijn de voorwaarden?

Om deel te kunnen nemen aan het Zoover Partner Programma en daardoor de Zoover Review Box te ontvangen vragen wij het volgende commitment:

- Afhankelijk van het formaat van uw accommodatie genereert u een realistisch minimumaantal reviews voor Zoover per jaar – (het aantal vereiste reviews is opvraagbaar, neem hiervoor contact met ons op )

- Na de gratis proefmaand wordt het abonnement omgezet naar een betaald abonnement van 99,00 euro per maand. Op dat moment betaalt u niet de gebruikelijke setup fee van 249 euro en bestaat de mogelijkheid om het abonnement maandelijks op te zeggen.

- Indien u het gewenste aantal reviews per jaar niet heeft gehaald maar wel gebruik wil blijven maken van Reputize dan wordt er eenmalig 299 euro voor de ontvangen tablet in rekening gebracht.