Type Zoover Awards

Zoover Award Gold

Een accommodatie maakt kans op een Zoover Award Gold indien zij;

• Voldoen aan de minimale score van een 9 of hoger.

• Voldoen aan het minimumaantal reviews wat toegewezen is aan de capaciteitsindeling.

• Voldoen aan de richtlijnen voor het verzamelen van reviews en niet zijn gediskwalificeerd tijdens de check “oneerlijke praktijken”.

Zoover Award Silver

Een accommodatie maakt kans op een Zoover Award Silver indien zij;

• Voldoen aan de minimale score van een 8 en een 8,99.

• Voldoen aan het minimumaantal reviews wat toegewezen is aan de capaciteitsindeling.

• Voldoen aan de richtlijnen voor het verzamelen van reviews en niet zijn gediskwalificeerd tijdens de check “oneerlijke praktijken”.


Zoover Award - Beste van de regio
Een accommodatie maakt kans op een Regio Award indien zij;

• Het hoogst scoren binnen de regio.

• Voldoen aan de minimale score van een 9.

• Voldoen aan het minimumaantal reviews wat toegewezen is aan de capaciteitsindeling.

• Voldoen aan de richtlijnen voor het verzamelen van reviews en niet zijn gediskwalificeerd tijdens de check “oneerlijke praktijken”.

• Voor internationale regio's geldt een minimum van 5 accommodaties om een regio winnaar te kunnen benoemen. Deze accommodaties moeten allemaal voldoen aan de criteria voor een Zoover Award Gold.


Zoover Awards categorieën

De Zoover Awards bestaan uit 8 categorieën:

1. Aparthotel

2. Appartement & Appartementen complex

3. Bed & Breakfast & Pension

4. Camping

5. Hotel

6. Hostel

7. Vakantiehuis:

• Bungalow, Villa, Kasteel, Chalet, Lodge, Landhuis, Gasthof en Agriturismo

8. Vakantieparken en Bungalowparken

Capaciteitsindeling accommodaties

Op basis van de capaciteit van de accommodatie, wordt een accommodatie ingedeeld in Groot, Medium of Klein.

Uw accommodatie wordt geplaatst in een categorie op basis van uw accommodatie type op Zoover.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op via zooverawards@zoover.com

Verdeling accommodaties

Om de verdeling van de accommodaties dit jaar te optimaliseren en de kans op een Award voor iedereen te verbeteren, worden accommodaties ingedeeld in Groot, Medium en Klein.

De verdeling zal worden gemaakt op basis van de capaciteit van de accommodatie. Mocht u dit in 2018 niet hebben doorgegeven of indien er veranderingen hebben plaatsgevonden, graag doorgeven aan de afdeling Zoover Awards via bovenstaand email adres.


Minimumaantal reviews

Groot - minimaal 35 reviews

Medium - minimaal 20 reviews

Klein- minimaal 10 reviews

De Zoover Awards 2020 worden uitgereikt op basis van de reviews verzameld tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Alleen reviews die vóór 3 januari 2021 zijn goedgekeurd tellen mee voor een Award.

Check op oneerlijke praktijken

Wanneer wij een vermoeden hebben van oneerlijke praktijken, zal de accommodatie (eigenaar) hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien wij na berichtgeving nog meer oneerlijke praktijken constateren, worden accommodaties automatisch uitgesloten van deelname. Lees meer over de check op oneerlijke praktijken hier.

Disclaimer

Zoover heeft de Zoover Awards met zorg samengesteld. Echter kunnen onjuistheden niet worden voorkomen. Zoover is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit onder andere de door Zoover gemaakte verdeling, categorieën, toegekende Zoover Awards, verstrekte informatie, data & content en de door bezoekers geplaatste reviews, scores, vragen en antwoorden en tips. Zoover werkt deels op basis van de informatie die door bezoekers en/of de accommodatiehouder is aangeleverd. Zoover is niet aansprakelijk voor de echtheid en betrouwbaarheid van deze data.