Zoover, de grootste vakantiesite van Nederland

Zoover is actief in 25 landen en is de best bezochte website binnen de reisbranche in Nederland. Internationaal groeien we ook steeds verder, zo’n 60% van de bezoekers komen inmiddels uit het buitenland.

Zoover wordt door consumenten veelvuldig gebruikt om zich te oriënteren op een reis. Maar dat de site alleen daarvoor gebruikt wordt ligt ver achter ons.
Tegenwoordig wordt er tijdens de vakantie gezocht naar leuke dagactiviteiten en wordt de weersverwachting voor en tijdens de reis bekeken.

Na afloop worden beoordelingen geplaatst en wordt het reisprofiel geüpdate met vakantiefoto’s en video’s. Er wordt flink aan de weg getimmerd en we ontwikkelen Zoover apps voor mobiel en tablets.

Kortom we zijn een begrip in de reiswereld en juist daarom kunnen reislustigen bij ons de reizen van verschillende Touroperators met elkaar vergelijken en zelfs direct boeken. Alles om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Waarom beoordelingen?

Meer dan 70% van de Nederlandse vakantiegangers bezoekt Zoover voor en/of na de vakantie. Om beoordelingen van andere reizigers te lezen, om inspiratie op te doen, of om een beoordeling met foto’s en video’s achter te laten.

De kracht van een goede score ligt in de aantallen. Hoe meer beoordelingen, hoe hoger uw accommodatie komt te staan in de zoekresultaten op Zoover. Een beoordeling bestaat uit een algemene waardering en een aantal accommodatiespecifieke aspecten als ligging, eten en prijs/kwaliteit.

Lees meer over beoordelingen en scores.

Premium Account

Breng uw accommodatie extra onder de aandacht op Zoover; plaats een opvallende banner én een directe link naar uw website voor meer boekingen.

Lees meer

Online en offline promotiemateriaal

Plaats de Zoover score van uw accommodatie op uw eigen website via onze widgets of bestel handige ‘review cards’ en flyers via ons bestelformulier.

 

More reviews = more clients = more business

Lees meer